1,61 млрд. лв. е приносът на Lidl към българската икономика за 2021 г.