150 кандидати за безплатната Лятна DBA Академия, срокът за кандидатстване изтича на 30 април