13 038 бр. нови екологични отоплителни уреда са доставени, монтирани и въведени в експлоатация по проект на Столична община