120 ръчно направени рози на приятелството в подкрепа на деца в неравностойно положение