100% от рибата в продуктите за домашни любимци на Mars, Inc. вече се добива по устойчив начин