1-то издание на търговско изложение „МАГИЯТА НА РЪЦЕТЕ"