Вокална група „Смехоранчета” празнува с концерт 25 години от създаването си