Васил Петров с 12 концерта за Рождество Христово в страната