Три онлайн събития запознаха деца и младежи с музикалното програмиране в рамките на Европейска седмица на програмирането