Световен ден на джаза с Jazz стандарти със студенти на Стефка Оникян