„Роден под щастлива звезда“ поемат на пътешествие край голямото Черно море