Пролетните пътешествия на тримата герои от куклен музикален спектакъл „Роден под щастлива звезда“