Портфейлът на програма JEREMIE в България ще надхвърли 840 милиона евро