ПРИКАЗКАТА P.I.F. продължава с концерта „невиДИМО“ в SOFIA LIVE CLUB