Нуфри за предаването на знания между поколенията музиканти - интервю с PartyTr1p Br0s и Фрактур