„НОВОРОЖДЕНИЕ“ ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ, В ПРОСЛАВА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, КОЕТО СТАНА ПЛЪТ