Музиканти призовават да си останем вкъщи с българска музика