Млади български гласове впечатляват с нов видеоклип на фолклорна песен