Magnetic за бъдещето на метал музиката - интервю с PartyTr1p Br0s и Фрактура