MTV представя втората група от вълнуващи артисти, които ще бъдат част от MTV Presents Varna Beach