"Let me love you"- Justin Bieber, в колаборация с български фолклор, в изпълнение на Тихомир Митов