Китаристът на Masinko: Бях българска коза в миналия си живот