Камелия Тодорова събра 45 години живот на музикалната сцена в Моят глас, авторски музикален спектакъл