“Интелигентната музика на новото време” вдъхновява деца и младежи