Глобалният завод на Шнайдер Електрик на второ място в конкурса „Най-добър работодател в България” за 2013 година