ЕВА КВАРТЕТ – български фолклорни хармонии в Studio 5