Безброй бисове за Васил Петров на концертите SymphoNY way – на 11 Септември е в София