90-ГОДИШЕН НА ХОРОТО НА ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ В ПАСКАЛЕВЕЦ