31.10.2021 от 18:30 часа в Музей "Земята и хората"