„(не)Възможното образование“ – първи кинофестивал за алтернативни начини на учене и преподаване.