Звезди на леда отново покоряват върхове по канал Da Vinci