Здравно проучване на Huawei разкрива как връзките се отразяват на психичното здраве