Започват ли хората да се връщат към модните си навици от преди пандемията?