Започна финалният етап за избор на ново име на пловдивски мол