Забавен конкурс „вКЛЮЧи въображението” за дизайн на електрически ключове