За по-малко от 10 месеца кампанията „Дрехите не са боклук“ събра 150 тона ненужен текстил и обувки