Warner Bros. Discovery утвърждава позицията си на Дом на женското колоездене