Водещия Теодор Тодоров: Едно вдигане на ръка ме доведе до голямата сцена