Водещ номер едно Теодор Тодоров: До големите сцени ме доведе едно вдигане на ръка