Visa променя нагласите към разплащанията в Европа с платформата Visa Direct