Visa допринася за широкия достъп до изкуството и културата, представени на Нощ/Пловдив 2017