ВАС реши спора за изпълнителя на завода за битови отпадъци на София