В Радиното училище в Сопот деца се учиха да събират отпадъците разделно