Управлението на емоциите в бизнеса – водеща тема на Конференцията за Емоционална Интелигентност