Украински културен център ще бъде открит във Варна