Ученическият парламент с премиера на филма "Искам да остана в България"