Тишинавти, пеещи купи, дигитални седянки, куполни къщи, дружно музициране, обществени каузи - част от програмата на БЕГЛИКА 2019.