“ТермоМетър” - по-различната българска драматургия