TOMMY HILFIGER УСКОРЯВА СВОЕТО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ С АМБИЦИОЗНАТА ПРОГРАМА MAKE IT POSSIBLE