ТОМИ И ДИ ХИЛФИГЪР ПРИСЪСТВАТ НА БЕНЕФИСА НА ИНСТИТУТА ЗА КОСТЮМИ КЪМ МУЗЕЯ НА ИЗКУСТВАТА "МЕТРОПОЛИТЪН" ПРЕЗ 2023 Г.